ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565


วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น. ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป

โดยนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

...............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-10-2022 10:11:32