ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมาช ร่วมบรรยายพิเศษในงาน UCLG World Congress 2022 หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีพัฒนาเมือง”


วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของสาธารณรัฐเกาหลี “ Daejeon Institute of Science & Technology for Enterprise & People” (DiSTEP) เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ และบรรยายพิเศษในงานUCLG World Congress 2022  ภายใต้หัวข้อ “ การใช้เทคโนโลยีพัฒนาเมือง ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2565 ณ เมืองแดจอน สาธารณรัฐเกาหลี

.................

ข่าว//จันทร์จิรา

อินโฟ//นายพีระพงศ์ //นักศึกษาฝึกงาน

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-10-2022 10:50:22