เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Challenge โครงการ Smart City X


วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Challenge โครงการ Smart City X

โดยโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X)เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นตัวแทนอาสาสมัครด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  พร้อมมีบทบาททำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ภารกิจที่สำคัญของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผ่านช่องทาง  LINE Official Account  @Nakhoncity  ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนประจำชุมชนในพื้นที่

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้Challenge ไว้กับกลุ่มนักเรียน  1,000 คน กติกา คือ แนะนำให้มีผู้รู้จักและ ติดตามเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทาง Line @nakhoncity  ในโรงเรียนดังต่อไปนี้

1.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

2.โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

3.โรงเรียนจรัสพิชากร

4.โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

5.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

และได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ดังนี้

1. รางวัลที่ 1 คุณอชิระ ขนาน

2. รางวัลที่ 2 คุณชัชนิดา สายศิลป์

3. รางวัลที่ 3 คุณปรชญา นิลพงศ์

รางวัลชมเชย

1. คุณกิตติญา อำลอย

2. คุณกชพร รักศีล

ทั้งนี้สามารถติดต่อรับรางวัลได้ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถามได้ที่: 075-809571 ต่อ 9144

....................

ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-10-2022 15:37:44