ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ณ ชุมชนเพชรจริก และชุมชนพระเวียง 


วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ณ ชุมชนเพชรจริก และชุมชนพระเวียง 

       ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามกำหนดการ วันและเวลา ในการออกหน่วยทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งต่อไปได้ ผ่านทาง Face book https://www.facebook.com/pr.nakhoncity1  โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-398272

       

 ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-10-2022 09:13:26