ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีสมโภชหลวงพ่อเสมาชัย-เจ้าแม่อ่างทอง ประจำปี 2565


วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีสมโภชหลวงพ่อเสมาชัย-เจ้าแม่อ่างทอง ประจำปี 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
โดยปัจจุบันวัดเสมาชัยเป็นวัดร้าง มีรูปปั้นหลวงพ่อเสมาชัย  - เจ้าแม่อ่างทอง ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดเสมา  เพื่อความเป็นสิริมงคลและถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
.................

ภาพ//ข่าว จันทร์จิรา
ตรวจทาน// อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-09-2022 13:28:43