โครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนบ่อทรัพย์ และบริเวณใกล้เคียง ประจำวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565


วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของชำรุดเศษวัสดุ อาทิ  ที่นอนขนาดใหญ่  เตียง โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมทั้ง เก็บกวาดขยะทั่วไป ตัดหญ้า และฉีดล้างถนน   ณ ชุมชนบ่อทรัพย์ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-09-2022 10:21:51