รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการโม้ข่าวฉาวเทือน "ช่วงระเบียงใต้ "ถามตรง ตอบชัด ประเด็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพบประชาชน


วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  บันทึกเทปรายการโม้ข่าวฉาวเทือน "ช่วงระเบียงใต้ "ถามตรง ตอบชัด ประเด็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพบประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ( สทท 11 ) โดยรองนายกเทศมนตรีฯได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตเทศบาลนครฯ ซึ่งแน่นย้ำเรื่องการทิ้งขยะเป็นเวลา และการจัดการถังเครนออกจากจุดทิ้งขยะทุกจุด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของบ้านเมือง

   ทั้งนี้สามารถรับชมได้ในวัน ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ( สทท 11 )

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-09-2022 17:05:54