รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก


วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก แก่ นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และ นางสุวดี หงส์พันธ์ ครู เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์ แก่โรงเรียน


ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-09-2022 14:53:40