ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการแสดงเวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’ 84 (ทุ่งท่าลาด)


วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น.  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการแสดงเวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’ 84 (ทุ่งท่าลาด)   
    ซึ่งในค่ำคืนนี้มีการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดขวัญใจเวทีชุมชน   
     โดยผลการประกวดดังนี้
      ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  
นางสาวปริฉัตร  อุทิศสาร จากชุมชนไทยบัณทิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่
นางสาวพัฒน์นรี ศรีพิบูลย์ จากชุมชนตลาดท่าม้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ 
นางสาวนาตยา  ไชยโย จากชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตสะพานยาว
      ผลการประกวดขวัญใจเวทีชุมชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
นางสาวกนกวลัย  เพ็ชรบูรย์ จากชุมชนศาลามีชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นางสาวมัญธิตา  น้ำรอบ  จากชุมชนมะขามชุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
นางสาววรางรัตน์  บัวจูม  จากชุมชนหน้าพระธาตุ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3ได้แก่
นางสาวลักษิภา คูบูรณ์  จากชุมชนสุขเจริญ

   ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ให้เด็กและ เยาวชน มีความกล้าแสดงออก และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช สืบไป
      
ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-09-2022 17:49:44