ดร กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์ " CITY RUN "


วันพุธที่ 28 กันยายน   2565 เวลา 05.30 น. ณ  โรงกรองน้ำประปาประตูชัย ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล ออกกำลังกายประจำสัปดาห์  " CITY RUN " เส้นทางการวิ่งจากโรงกรองน้ำประปาประตูชัย - วิ่งบนถนนราชดำเนิน - วัดศาลามีชัย แล้ววนกลับมาที่เดิม เป็นระยะเวลา 6 กม. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  สมรรถนะในการปฎิบัติงาน  และความรัก ความสามัคคีของหน่วยงาน

ทั้งนี้ขอเชิญประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมวิ่ง " CITY RUN " กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบุคคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทุกเช้าวันพุธ เวลา 05.30 น.

……………

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

อินโฟ//นายพีระพงศ์ //นักศึกษาฝึกงาน

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-09-2022 15:06:30