ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีแห่หมฺรับและประกวดหมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันเสาร์ ที่24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแห่หมฺรับ (หมับ) และปล่อยริ้วขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 โดยมีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ประชาชนจากทุกอำเภอ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมขบวนแห่หมฺรับเป็นจำนวนมาก  

โดยในปีนี้มีหมฺรับและริ้วขบวนแห่หมฺรับที่เข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 15 ขบวน สำหรับการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2466 นับจนถึงปัจจุบัน ปีนี้เป็นปีที่ 99 ขณะที่การประกวดหมฺรับ จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2516 และเมื่อปีพุทธศักราช 2537 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลหมฺรับทองคำ สำหรับกลุ่มอำเภอที่ชนะเลิศการประกวดหมฺรับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดจากความเชื่อที่ว่า วันแรม 1 ค่ำเดือน 10 บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้รับอนุญาตจากนายนิรยบาล ให้ขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลาน และจะกลับสู่เปรตภูมิในวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 สำหรับกิจกรรมแห่หมฺรับปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เพื่อร่วมกันรักษาประเพณีของชาวนครฯให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

ผลการประกวดหมฺรับ (กลุ่มอำเภอ) ประเภทหมฺรับ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำปากพนัง เงินสด 10,000 บาท พร้อมหมฺรับทองคำพระราชทาน

รางวัลที่ 2     ได้แก่ กลุ่มฝั่งทะเลตอนบน เงินสด 7,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลที่ 3     ได้แก่ กลุ่มหาดทรายแก้ว เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำตาปี เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มที่ราบเชิงเขา เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่

ผลการประกวดหมฺรับ (กลุ่มทั่วไป) ประเภทหมฺรับ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงแรมทวินโลตัส เงินสด 10,000 บาท พร้อมหมฺรับทองคำพระราชทาน

รางวัลที่ 2     ได้แก่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เงินสด 7,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลที่ 3     ได้แก่ บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลชมเชย  ได้แก่ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่

ผลการประกวดหมฺรับ (กลุ่มสถานศึกษา) ประเภทหมฺรับ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เงินสด 10,000 บาท พร้อมหมฺรับทองคำพระราชทาน

รางวัลที่ 2     ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครศรีธรรมราช เงินสด 7,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลที่ 3     ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลชมเชย  ได้แก่โรงเรียนพระธาตุมูลนิธิมัธยม เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลชมเชย  ได้แก่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีฯ เงินสด 3,000 บท พร้อมโล่

นครศรีธรรมราช ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จะได้จัดให้มีพิธีสมโภชหมฺรับ ณ ปะรำพิธีหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ส่วนพิธีมอบรางวัลหมฺรับทองคำพระราชทาน และรางวัลต่างๆ แก่ผู้ที่ชนะการประกวดหมฺรับและริ้วขบวนแห่หมฺรับ จะมีขึ้นในคืนวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ เวทีกลาง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘ 84 (ทุ่งท่าลาด)

…………..…

ข่าว//จันทร์จิรา

ภาพ//จันทร์จิรา//แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-09-2022 15:08:52