เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


วันศุกร์ ที่๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ได้จัดเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาล จำนวน ๓๖ คน ณ ลานวัฒนธรรม ราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซ่า   เพื่อขอบคุณเพื่อนพี่น้อง พนักงานและลูกจ้างที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานมาจนครบวันเกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ขอคุณทุกคนที่ช่วยกันทำงานและพัฒนาเทศบาลของเรา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยความตั้งใจ
................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-09-2022 23:32:34