นายพูน แก้วภารดัย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานในพิธีบูชาพระเทวเทพตรีมูรติ ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู


วันศุกร์ ที่23 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายพูน แก้วภารดัย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานในพิธีบูชาพระเทวเทพตรีมูรติ ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ณ หอพระนารายณ์ - หอพระอิศวร พิธีในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุน สืบสานกิจกรรมมงคลสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีสารทเดือนสิบ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
...................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-09-2022 22:54:44