ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช Present ในโครงการ Smart City Solution Awards 2022 รอบ final  pitching


วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช Present ในโครงการ Smart City Solution Awards 2022 รอบ final  pitching  โดยนำเสนอ เรื่องระบบรับและบริหารจัดการ เรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ และระบบเฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลอง ป้องกันเหตุอุทกภัย เสนอต่อคณะกรรมการในครั้งนี้

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-09-2022 18:03:17