เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการแสดงเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565


วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น.  ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมการแสดงเวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -28 กันยายน 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’ 84 (ทุ่งท่าลาด)  โดยมีชุดการแสดงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และการแสดงของชุมชนทั้ง 67 ชุมชน   

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ให้เด็กและ เยาวชน มีความกล้าแสดงออก และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว ชมการแสดงของเวทีชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริเวณสำนักงานกองสวัสดิการสังคม ได้ทุกค่ำคืน ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-09-2022 11:03:08