ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ


วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00. น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น2  ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2565 เพื่อติดตามผลการปฎิบัติราชการดังนี้

  • เรื่องแจ้งประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  • เรื่องแจ้งประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  • เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำวันพุธของสัปดาห์ ครั้งที่7/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น2)
  • เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 (กองการแพทย์,สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  • เรื่องการเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ติดตามสรุปผลการปฏิบัติราชการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

...............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-03-2022 13:13:32