ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการดูดท่อระบายน้ำ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช ( บ.ข.ส.)


วันจันทร์  ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 18.30 น. ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นำสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการดูดท่อระบายน้ำ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช  ( บ.ข.ส.) ตลอดแนวถนนเพื่อดูดสิ่งปฎิกูล  หิน ดิน ทราย เศษขยะ พลาสติก ภายในท่อระบายน้ำ  เพื่อป้องกันการอุดตันทางเดินน้ำ พร้อมระบายน้ำได้ดีตลอดเวลา 

 

ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-03-2022 22:32:30