นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก


วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

เป็นประธานในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก กำหนดการยืนยันสิทธิ์นักเรียนโควต้าตามโครงการ Petcharik champion test ครั้งที่ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก พร้อมทั้งแจ้งนโยบายการจัดการการศึกษาของเทศบาลนครนนครศรีธรรมราชแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับโควต้าในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ณธัญญ์

ตรวจทาน อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-01-2022 13:55:41