รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ปรึกษาหารือกำหนดจุดทิ้งขยะ และ การคัดแยกขยะ ให้มีระบบการจัดการขยะที่ดีกับผู้ประกอบการและเจ้าของร้านค้าบริเวณหลังแมคโดนัลด์


   วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมไอบิช ดร.วงค์วชิร โอวรารินท์รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

ประชุมปรึกษาหารือกำหนดจุดทิ้งขยะ และ การคัดแยกขยะ ให้มีระบบการจัดการขยะที่ดีควบคุมปริมาณมูลฝอยและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าของร้านค้าบริเวณหลังแมคโดนัลด์

 

ภาพ//ข่าว//ณธัญญ์

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-01-2022 13:17:42