นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นทีตรวจสอบถนนบริเวณสี่แยกเบญจมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ


วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณสี่แยกเบญจม
 ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และ นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ตรวจสอบถนนบริเวณสี่แยกเบญจมเพื่อเตรียมการรับเสด็จจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เพื่อความสะดวกและความเรียบร้อยได้ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้างดขายของบริเวณริมฟุตบาทและดำเนินการพัฒนาริมฟุตบาทให้สะอาดและเรียบร้อย

ภาพ//ข่าว//ณธัญญ์

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-01-2022 13:16:52