เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีน้ำประปาใช้ตลอดปี


ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ดูแลสำนักการประปา เพื่อบริหารจัดการน้ำประปาให้เพียงพอสำหรับใช้อุปโภค บริโภคตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้ “แม้ฝนตก น้ำท่วม หรือฝนแล้ง” ชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก็มีน้ำใช้ไม่ขาดทุกครัวเรือน

ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-01-2022 10:47:12