นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น5)

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากรของเมือง และประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :12-01-2022 15:24:06