ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์


วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น  ณ ห้องเกียรติยศ  อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

            โดยมี ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย นายเกรียงไกร  วุฒิมานพ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  และคณะครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว / แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-11-2021 11:00:01