รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับแผนเตรียมการป้องกัน และแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มในพื้นที่ชุมชน ประจำปี 2564


วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับแผนเตรียมการป้องกัน และแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มในพื้นที่ชุมชน ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-11-2021 16:44:42