รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภาระกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2564


วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภาระกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามผลการทำงานพร้อมมอบนโยบายในการทำงาน

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-11-2021 15:32:52