เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19


วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์OTOP นครศรีธรรมราช  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และในวันนี้ ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
สำหรับวันนี้ผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  จำนวน 1,177 คน ตามที่ประกาศทางโรงพยาบาลเทศบาล
ท่านที่มีนัดฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม ให้ติดตามประกาศจากทางโรงพยาบาลต่อไป
ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-356014 ต่อ 0 – 088-2620737, 088-2620738 ทุกวันราชการเวลา 08.30 น.-15.30 น.
......................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-11-2021 14:11:26