จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย


 วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2564) ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2564 ที่ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และรองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมในพิธีภายใต้โครงการมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

    สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน

พระบรมราชานุญาต ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งยอดเงินจากการทอดผ้าป่าในวันนี้ รวมเป็นเงิน 1,017,036.50 บาท

 

 ภาพ/ณธัญญ์

ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/อารีรัตน์

 

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-11-2021 14:09:20