เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขึ้นธงเหลือง เตือนประชาชนเฝ้าระวัง เก็บย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด


       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช           ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายพร้อมปักธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนภัย  ณ สะพานข้ามคลอง ที่ผ่านเขตเทศบาล  เพื่อให้ประชาชนได้สังเกต และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่ง  ซึ่งในขณะนี้ เกิดฝนตกหนักในพื้นที่และมีปริมาณน้ำสะสมในคลองต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ใช้สัญลักษณ์ธงสีเหลือง  ซึ่งหมายถึง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.50 เมตร  ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตือนประชาชนเฝ้าระวัง   เก็บย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง 

     ทั้งนี้  หากประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  075-348118 ,  075-342880  ต่อ 138  หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

…………………………………………………

ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-11-2021 16:39:13