เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์OTOP นครศรีธรรมราช  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และในวันนี้ ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ที่มาฉีดวัคซีน

สำหรับวันนี้ผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  จำนวน 1,072 คน ตามที่ประกาศทางโรงพยาบาลเทศบาล

ท่านที่มีนัดฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม ให้ติดตามประกาศจากทางโรงพยาบาลต่อไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-356014 ต่อ 0 – 088-2620737, 088-2620738 ทุกวันราชการเวลา 08.30 น.-15.30 น.

......................

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-11-2021 17:07:28