เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค จากตัวแทน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน )


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค

จากตัวแทน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน )

 

            วันจันทร์  ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจสู้ภัยโควิด-19  ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นตัวแทนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบเครื่องอุปโภค  บริโภค จาก คุณหทัยทิพย์  ขวัญคีรี ผู้จัดการเขต  คุณเปรมฤดี  สินสวัสดิ์  ผู้จัดการเขต  และทีมงานจิตสาธารณะ ตัวแทนบริษัท ซีพีออลล์จำกัด

( มหาชน )  เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามคำสั่งกักตัวที่บ้าน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-11-2021 15:19:47