ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้ พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1


        วันศุกร์  ที่ 3  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 น.  ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้   กิ่งไม้  เศษวัสดุ และตัดหญ้า พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1  บริเวณชุมชนท้าวโคตร  เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะและร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

..................................

ภาพ//ณธัญญ์    ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-09-2021 15:23:11