นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 13 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

( พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 13 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

    วันพฤหัสบดี  ที่ 2  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14 .00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2)  นายวิชัยศักดิ์  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 13  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำแผนดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

                               .........................................................................................................

ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-09-2021 16:46:45