เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2


วันพฤหัสบดี ที่ 02 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด)  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
สำหรับวันนี้ผู้นัดฉีดวัคซีนในวันที่ 30 กันยายน 2564 (เดิม) เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 02 กันยายน 2564 (เข็มที่2) วันนี้จำนวน 566 คน และในวันนี้ นายสุธรรม เรืองประดิษฐ์ ชาวสวนอำเภอช้างกลาง นำเงาะ 30 กก.และนายโกมล นวลรอด ผอ.สำนักงาน ธกส. นครศรีธรรมราช พร้อมคณะ นำส้มโอทับทิมสยาม จำนวน72 กล่อง และน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค  มูลนิธิ “ใต้เต็กตึ๊ง”นครศรีธรรมราช นำน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค มอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน
และวันพรุ่งนี้(ศุกร์ ที่03 กันยายน 2564) โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะทำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่มีนัด(เดิม) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนใน วันศุกร์ ที่ 03 กันยายน 2564  จำนวน 628 คน
ทั้งนี้ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนในวันที่ 04 ตุลาคม 2564 (เดิม) ให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลต่อไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มได้ที่ https://www.nakhoncity.org/home.php ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-356014 ต่อ 0 – 088-2620737, 088-2620738 ทุกวันราชการเวลา 08.30 น.-15.30 น.
......................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-09-2021 15:20:05