เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรกนก มิตรัต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย


        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ดร. กณพ เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรกนก   มิตรัต   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย   ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

1.ร่วมประกวดบรรยายธรรม และประกวดคำอาราธนาในศาสนพิธี รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ  

2.เข้าร่วมแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 

3. เป็นนักเรียนเรียนดีได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

4. เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

5.เป็นเยาวชนเผยแพร่ธรรมะในชุมชน

6.ออกรายโทรทัศน์ "โม้ข่าว ฉาวเทือน" หัวข้อ เยาวชนไทย ใฝ่ใจธรรมะ
................................................................................................

 

 

 

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-09-2021 13:30:38