ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหินตก


วันพุธ ที่1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลหินตกจะดำเนินการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีพื้นที่ในการศึกษาเรียนรู้ หาข้อมูลและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป
………………..
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :01-09-2021 16:03:52