พิธีลงนามข้อตกลง ( MOU ) ความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่ากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วิทยาลัยสัตวแพทย์ศาสตร์อัตราราชกุมารี) 


วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ สวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง ( MOU ) ความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่ากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วิทยาลัยสัตวแพทย์ศาสตร์อัตราราชกุมารี) 
โดยพิธีลงนามข้อตกลง ( MOU ) ในครั้งนี้ มีรูปแบบการจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่เลี้ยง และการจัดการด้านการเรียนการสอน งานวิจัยในสัตว์ป่าของประเทศไทย แนวทางการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าที่หายากในพื้นที่เลี้ยงโดยอาศัยความรู้ด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า ในด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ป่า ด้านการป้องกันโรค ด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า ด้านสวัสดิภาพสัตว์ป่า ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการทางพันธุกรรมได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาสัตว์ป่าในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ' 84 ต่อไป

ลงประกาศเมื่อวันที่ :01-09-2021 14:45:12