ขั้นตอนการลงทะเบียน “เดินทางข้ามจังหวัด” ผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ”


ขั้นตอนการลงทะเบียน เดินทางข้ามจังหวัดผ่านเว็บไซต์ หยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อใช้เป็นเอกสารรับรองกรณีมีความจำเป็นหากต้องการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงแก่เจ้าหน้าที่

โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

  1. กดเข้าเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" https://covid-19.in.th โดยไม่ต้องโหลดแอพพลิเคชั่น 
  2. อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไข กดยอมรับเงื่อนไข
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอเดินทาง ชื่อ-สกุล / พื้นที่อาศัย /วัน เวลา และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กดยืนยัน
  5. หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมี QR code ซึ่งผู้ลงทะเบียนกรุณาถ่ายรูปหรือ capture screen ไว้เป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ 
ลงประกาศเมื่อวันที่ :01-09-2021 12:02:19