ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน


วันศุกร์ ที่ 6สิงหาคม 2564 เวลา ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน ณ ซอยคอกวัว ซอยแม่ม่วง และชุมชนมะขามชุม ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................
ข่าว//จันทร์จิรา
ภาพ//กองสวัสดิการสังคม
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-08-2021 14:36:01