ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง


วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง Local Quarantine ( LQ ) เพิ่มเติม   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพิ่มเติมที่.....https://www.facebook.com/118801778784898/posts/811582229506846/?d=n

 

ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

 

   

ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-08-2021 14:06:19