นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักช่าง


วันศุกร์ ที่6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักช่าง ร่วม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีวาระการประชุมดังนี้
- แผนการซ่อมถนนและทางเท้าเชิงรุก
- แผนการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเชิงรุก
- นโยบายในการออกใบอนุญาตก่อสร้างและถมดิน (กรณีมีการร้องเรียน)
- นโยบายงานศูนย์จักรกลทั้งหมด
- งานทุ่งท่าลาดและงานสวนสาธารณะ (การเตรียมรับมอบพื้นที่ 300 ไร่และสนามหน้าเมือง) 
- งานบำบัดน้ำเสีย (รายงานเกี่ยวกับปัญหา)
- งานตลาดสดคูขวาง
- เรื่องอัตรากำลังคน
- การปรับภูมิทัศน์ทุ่งท่าลาด
- สถานที่สำนักงานสำนักช่าง
...................
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-08-2021 13:18:17