ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ เขต 1


วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา  08.00-11.00 น. ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นำสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต1 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของชำรุด เศษวัสดุ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตลอดชุมชนหัวหลาง เขตพื้นที่เลือกตั้งที่ 1
....................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-08-2021 13:04:03