รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการโทรเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน


วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น
ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการโทรเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน  สำหรับผู้ถือบัตรคิวฉีดวัคซีนวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เพื่อขอทำการเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนออกไปก่อน 
  ทั้งนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปอีกครั้งหรือติดตามประกาศจากFacebook:ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลงประกาศเมื่อวันที่ :05-08-2021 14:04:46