ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ


วันพุธ ที่4 สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก กอง
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- งานรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือก "ชิโนฟาร์ม"
- งานจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน (CI)
- งานย้ายรถขยะไปที่ทุ่งท่าลาด
- งานแทปเลตให้ยืมของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
- งานทดสอบระบบ App เทศบาลคอน ด้วยการทำจริง 
....................
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-08-2021 12:12:09