ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกเทศบาล เขต3 ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน


วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาล เขต3  ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช 
.....................
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-08-2021 19:10:57