ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน


วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 น. ณ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ที่บ้านตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-08-2021 16:21:42