เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19


วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด)  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับวันนี้ผู้มีนัดฉีดวัคซีนในวันที่ 7และ8 กรกฎาคม 2564 (เดิม)  เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวน 495 คน สำหรับวันนี้มูลนิธิ"ใต้เต็กตึ๊ง"นครศรีธรรมราช นำน้ำดื่มจำนวน 25 แพ็คมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  เป็นต้นไป ให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลต่อไป
ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-356014 ต่อ 0 – 088-2620737, 088-2620738 ทุกวันราชการเวลา 08.30 น.-15.30 น.
......................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-08-2021 14:06:07