เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

    วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หอประชุมเมือง ( ทุ่งท่าลาด )  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้มีนัดฉีดวัคซีนในวันที่ 24-28 มิถุนายน 2564 และผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2  ที่มีนัดฉีดระหว่างวันที่ 5-12 กรกฎาคม 2564  

ภาพ//ข่าว//แสงจันทร์
ตรวจทาน/อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :07-07-2021 15:05:02