ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม เสนอความคิดเห็น แนวทางการจัดนิทรรศการ เรื่อง "ท่าวังเมืองเก่า"


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม เสนอความคิดเห็น แนวทางการจัดนิทรรศการ เรื่อง "ท่าวังเมืองเก่า"  ณ อาคารนานัครส  โดยมี คณะผู้บริหาร  และ ผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนกลุ่มคนท่าวัง  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าว...แสงจันทร์
ภาพ..ณธัญญ์
ตรวจทาน..อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :07-07-2021 15:12:53