ขยะชิ้นใหญ่มาวางไว้ เทศบาลฯ ไปเก็บให้เลย


ขยะชิ้นใหญ่มาวางไว้    เทศบาลฯ  ไปเก็บให้เลย
  ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรี มอบหมายให้  ดร.วงศ์วชิร   โอวรารินท์ 
รองนายกเทศมนตรี  สั่งการให้กองสาธารณสุข   ได้จัดเก็บชยะชิ้นใหญ่  สิ่งของชำรุด   ที่นอน   ตู้   เตียง โซฟา   หรือต้นไม้ใหญ่  ที่ไม่ใช้แล้วของบ้านเรือน ในชุมชน   ทุกพื้นที่  ทุกเขต  ให้นำมามาวางบริเวณจุดทิ้งขยะ หรือ หน้าบ้าน   ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อให้รถมาจัดเก็บได้ สำหรับเดือน กรกฎาคม  2564   กำหนดลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่  ดังนี้
                 9    กรกฎาคม    2564    เก็บชยะชิ้นใหญ่  ตรอกฉาง   เขต  3
      16    กรกฎาคม   2564    เก็บขยะขิ้นใหญ่    หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ     เขต   1
                23   กรกฎาคม   2564     เก็บขยะชิ้นใหญ่     ชุมชนจำปาขอม    เขต  2
        30   กรกฎาคม  2564    เก็บขยะชิ้นใหญ่     หลังห้างแมคโคร     เขต   4
   จึงขอความร่วมมือ  ให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าว หรือใกล้เคียง นำขยะชิ้นใหญ่วาง  ณ บริเวณที่ทิ้งขยะหรือหน้าบ้านของท่าน     เพื่อเทศบาลฯ จะได้เก็บไปกำจัด  ต่อไป

ข่าว//จันทร์จิรา   
ตรวจ//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-07-2021 10:54:57