นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ


วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. ณ อาคารรัฐสภา  กรุงเทพมหานคร  
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ  ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

ลงประกาศเมื่อวันที่ :05-07-2021 14:44:42